Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

MKZ II 2711.1.1.2017

SIWZ
Ogłoszenie
Załącznik 1a
Załącznik 1b
Załącznik 2a, 2b, 3, 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8

19.10.2017r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
20.10.2017r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
24.10.2017r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.10.2017r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 10.11.2017r.

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej