Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Diagnoza i terapia w dysleksji” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”


POKL 2711.37.2015
dnia 20.11.2015r.

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej