Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu kelnerskiego z podstawami sommelierstwa w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.32.2014

dnia 26.09.2014

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej