Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu kamieniami w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.38.2014
dnia 10.10.2014

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej