Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu aromatyczną świecą w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”