Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Generalnego wykonawccę Modernizacji budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie Etap II: Klatka Ewakuacyjna Głowna K1 w zakresie dostosowania budynku do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami p.poż.

 z dn. 14.05.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej