Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w placówce zajmującej się profesjonalnie szkoleniem baristów w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’