Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu w masażu ,,Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania’’ w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.38.2015
dnia 23.11.2015r.

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej