Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu kamieniami w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.43.2015
dnia 25.11.2015r.

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej