Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu dla techników elektroradiologów w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.30.2015
dnia 07.09.2015r.

Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej