Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu Lomi Lomi w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.32.2015
dnia 17.09.2015r.

Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej