Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży-wizyt zawodoznawczych w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.34.2015
dnia 28.09.2015r.

Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej