Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów „Narzędzia informatyczne w turystyce” w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.24.2014

dnia 31.03.2014

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej