Zakup usług organizacji i przeprowadzenia warsztatów z bezpieczeństwa i higieny sanitarno-epidemiologicznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’