Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

  • REKRUTACJA od 5 do 27 czerwca 2018 r.
  • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 13 do 23 lipca 2018 r.

W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, termin składania dokumentów zostanie wydłuzony.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów
    i uczestników studiów doktoranckich (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów)
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie (3,5 cm x 4,5 cm)

 


Powrót do strony głównej