Kurs rejestratorki medycznej

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA KURS REJESTRATORKA MEDYCZNA


Kurs jest skierowany do osób z wykształceniem minimum średnim, pracujących lub zamierzających podjąć pracę w charakterze rejestratorki medycznej ( w szpitalach, klinikach, gabinetach lekarskich, sanatoriach itp.). Uczestnicy mają  możliwość  uzyskania i uzupełnienia wiedzy niezbędnej do profesjonalnego prowadzenia sekretariatu medycznego.

Program kursu jest realizowany w oparciu o opis wiedzy, umiejętności i kompetencji
zawarty w  Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych( nr 422603), zgodnie z
klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej -  Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania (Dz. U. 2014, poz. 1145)

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia MEN z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

 

Zgłoszenia na  kurs doskonalący można dokonać:

  • osobiście, w sekretariacie Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie , os. Teatralne 4a - p.213
  • e-mail: cku@zjewm.krakow.pl

oraz wypełnić:


Mini informator o kierunkach: zobacz


 

 

Powrót do listy aktualności