Generalny wykonawca Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie Etap II: Klatka Ewakuacyjna Głowna K1 w zakresie dostosowania budynku do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami p.poż