Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu carvingu w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.38.2013 

dnia 04.10.2013

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej