Ogłoszenie o zamówieniu 4

Kraków, 09.10.2018r.

ZP/4/PZP/2018 – Realizacja kursów  o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu:  ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’ – zamówienie powtórzone

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WYNIK POSTĘPOWANIA z dn. 24.10.2018r.

WYNIK POSTĘPOWANIA z dn. 02.11.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 27.11.2018r.

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej