Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pn. „Podstawy neurookulistyki” w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’