Plan zajęć w Szkole dla Dorosłych

TERMINY ZJAZDÓW

 

TECHNIK OPTYK I    (zm.14.09.2018)

TECHNIK OPTYK II (zm.14.09.2018)

PROTETYK SŁUCHU I (zm.14.09.2018)

PROTETYK SŁUCHU II (zm.14.09.2018)

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ (zm.15.09.2018)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA I (zm.19.09.2018)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA II (zm.14.09.2018)

OPIEKUN MEDYCZNY (zm.15.09.2018)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY  (zm.19.09.2018)

Powrót do strony głównej