Pierwsza Pomoc - kurs

 

OBOWIĄZEK PRZESZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY DO DNIA 1 MARCA 2019 r.

Czy kursy pierwszej pomocy przedmedycznej są obowiązkowe?

Tak. Zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 1) z dnia 31 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140) „Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy."

 

Dlaczego warto wybrać nas?

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego  w Krakowie, os. Teatralne 4a  to szkoła o profilu medycznym i społecznym. Uczestnicy podczas zajęć praktycznych ćwiczą na specjalistycznym sprzęcie: manekin szkoleniowy dorosłego, dziecka i niemowlęcia, manekin do nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej. Ponadto zapewnione zostają środki ochrony: maski, materiały opatrunkowe, rękawice ochronne, środki do utrzymania higieny szkolenia. Prowadzący posiada specjalizację z zakresu medycyny ratunkowej.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Program szkolenia z pierwszej pomocy

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy;
  • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia;
  • resuscytacja krążeniowo – oddechowa według standardów resuscytacji 2010. Zastosowanie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego);
  • pozycja boczna ustalona;
  • postępowanie w przypadkach ciała obcego w drogach oddechowych;
  • postępowanie w przypadku urazów: oparzenia, rany, złamania, krwotoki;

Po ukończeniu kursu uczestnicy potrafią  prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia: ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, a w sytuacjach nagłych, bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Program kursu obejmuje łącznie 10 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych ( 3 godz. teorii i 7 godz. zajęć praktycznych),  realizowanych w czasie dogodnym dla uczestników – ( jeden dzień, lub dwa popołudnia). Program jest dostosowany do potrzeb uczestników, uwzględnia specyfikę pracy i potencjalne zagrożenia z nią związane.

Powrót do listy aktualności