Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

MKZ II.2711.1.2.2017

SIWZ
Ogłoszenie
Załącznik 1
Załącznik 2a,2b,3,4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

21.11.2017r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.11.2017r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.12.2017r.

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej