Uwaga słuchacze

UWAGA!

SŁUCHACZE. KTÓRZY CHCA STARAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE Z PRAKTYK ZAWODOWYCH:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

POWINNI ZŁOŻYĆ PODANIE  o zwolnienie oraz  zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

 

PODANIA NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM SEMESTRU, Tj. do 19.01.2018 r

UWAGA!

SŁUCHACZE. KTÓRZY CHCA STARAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE Z PRAKTYK ZAWODOWYCH:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

POWINNI ZŁOŻYĆ PODANIE  o zwolnienie oraz  zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

 

PODANIA NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM SEMESTRU, Tj. do 19.01.2018 r

Powrót do listy aktualności