Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu wikliniarstwa i plecionkarstwa w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"