zakwaterowanie w internacie

Zakwaterowanie młodzieży - rok szkolny 2018/2019

 

 

Kwaterowanie do internatu odbywać się będzie w dniu 02.09.2018 r.

O godz. 17. 00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczniów przyjętych do internatu i ich rodziców/opiekunów prawnych. Kwaterowanie rozpocznie się po spotkaniu.

KWATEROWANIE  UCZNIÓW LICEUM/GIMNAZJUM ODBYWA SIĘ TYLKO W OBECNOŚCI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH - POTWIERDZONE AKTEM NOTARIALNYM.

 W dniu zakwaterowania Rodzice są zobowiązani do podpisania umowy w sprawie pobytu dziecka w Internacie, w roku szkolnym 2018/2019. Umowę należy podpisać w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w Internacie, a drugi jest dla rodziców / prawnych opiekunów. Umowy oraz pozostałe dokumenty będą dostępne w Internacie, w dniu zakwaterowania.

Do podpisania umowy rodzice  powinni posiadać dowód osobisty, a opiekunowie prawni dodatkowo inne dokumenty, potwierdzające powierzenie opieki na dzieckiem.

Uczniowie szkół policealnych powinni posiadać dowód osobisty do zameldowania.

W przypadku niepodpisania umowy w dniu 2.09.2018 r. przez rodziców/ prawnych opiekunów, uczeń  zostanie skreślony z listy mieszkańców internatu i nie zostanie zakwaterowany.

W przypadku rezygnacji z miejsca w Internacie, bardzo prosimy o natychmiastowe powiadomienie na e-mail: sekretariat@zjewm.krakow.pl

Niezgłoszenie się do Internatu w dniu 02.09. 2018 r. bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Internacie.

Do Internatu należy przywieźć tylko niezbędne rzeczy osobiste, przybory higieniczne (w szczególności klapki pod prysznic, szlafrok), książki, własną pościel (poszwa, poszewka, prześcieradło) sztućce, talerzyk i kubek, które mogą się przydać w pokoju do własnego użytku.

Internat zapewnia dla każdego mieszkańca: kołdrę, poduszkę, koc. W pomieszczeniu socjalnym są do dyspozycji czajniki, lodówki, kuchenka elektryczna i mikrofalowa.

Uczniowie mogą mieć własne laptopy, ale Internat nie bierze odpowiedzialności  np. w przypadku  zaginięcia tego sprzętu.

Powrót do listy aktualności