ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dnia 29 kwietnia 2014r.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza do złożenia ofert na realizację  usługi szkoleniowej – kursu doskonalącego Podstawy optometrii II stopnia dla 10-13 osób.

Przedmiotowe oferty należy przedłożyć na załączonym formularzu zapytania cenowego w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2014r. do godziny 10:00.

Formularz

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej